Thi công điện tại Hải Phòng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở đây vì tầm quan trọng của ngành điện trong cuộc sống và nhu cầu tìm một đội ngũ kỹ sư và nhân công thi công điện chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn. ( Hình ảnh : nhân công thi công hệ thống điện ngầm...

read more